ಮಾಯಾವಿ....  

Posted by Divya A L in

ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿಡಿಸಿ
ವಿಖರ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ
ಶಿಖರಧೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ
ಮರೆತು ಮರೆಯಾದೆಯ ಮಾಯಾವಿ!

ಹುಚ್ಚೆದ್ಧ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ಗೊಗೆರೆಯುವ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯಂತೆ
ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು
ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯ್ಢೆಯಾ, ಮಾಯಾವಿ!

ಗಗನದತ್ತ ಹಾಸಿವೆ ಕಣ್ಣುಗಳು
ಹಾರಿ ಹೋದವ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೆಂದು
ನೋಟ ಜಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ರವಿಕಿರಣಗಳು
ಸಿಲುಕದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ - ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ, ಮಾಯಾವಿ!

ಜೀವನದೂಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಶ್ಕಲ್ಮುಶವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಡುತ್ತಲಿರುವೆಯಾ?
ಇಲ್ಲಾ, ಮರಳಿ ಮಿನುಗುವೆಯಾ... ಮಾಯಾವಿ??

This entry was posted on Monday, February 20, 2012 at Monday, February 20, 2012 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

2 comments

Please translate...

February 28, 2012 at 4:31 PM

@SD: Its tough re.. (may sound funny also) :P Let me try! :)

February 29, 2012 at 9:18 PM

Post a Comment